Rederi AB Uman är ett rent familje företag i tredje generationen.

Rederi AB Uman grundades 1952 med ett fartyg M/F Uman på 315 DW för transport av styckegods mellan Stockholm – Umeå – Stockholm. M/F Uman såldes I början på 60-talet och M/F Maybe köptes.

M/F Maybe såldes 1970 till Danmark och ett annat fartyg M/F Fiducia inhandlades från Holland med last kapacitet på 340 ton.

M/F Fiducia såldes 1977 till Cook Island där hon fortfarande levererar mat och vatten till befolkningen på öarna. M/F Nettelill på 640 DW köptes från Danmark och såldes igen 1979.

Den första M/F Sternö köptes från Danmark och såldes 1984 till svenska köpare.M/F Seto köptes från Tyskland 1984 och blev den andra M/F Sternö. M/F Sternö seglades direct till varv (Fartygsmekano i Helsingborg) för ombyggnad till självlossare.

Ombyggnaden var klar i Oktober och M/F Sternö sattes i trafik omedelbart med lastförmåga 1300 ton kustfart 73 000 cuf .

Nästa fartyg M/F Schwanek köptes November 1990 och avgick omedelbart till Stettin (Polen) för ombyggnad till självlossare. Därefter köptes nästa fartyg ifrån Sverige “Aros Force” även detta fartyg avgick till Stettin för ombyggnad till självlossare.

Alla tre fartygen seglar idag mestadels som feeder fartyg ifrån olika platser till lastplatser för omlastning till “world wide tonnage”.

Fartygen transporterar också brännslepellets, soyamjöl och rapsmjöl. Rederiet har också kontrakt med olika maltfirmor för deras förbrukning av korn.

 

home logo one
lister clock